VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 375-379. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Speciální pedagogika
Název česky Speciální pedagogika
Název anglicky Special education
Autoři VÍTKOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant).
Vydání Vydání první. Praha, Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie, od s. 375-379, 5 s. 1615. publikace, 2009.
Nakladatel Portál, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037760
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7367-470-0
Klíčová slova česky speciální pedagogika znevýhodnění druhy postižení komprehenzivní ucelená speciální pedagogika speciálně pedagogické metody inkluze integrace začlenění speciální vzdělávací potřeby speciální pedagog
Klíčová slova anglicky special education handicap types of disability comprehensive special education teaching methods special inclusions integration integrating special educational needs of special needs teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., učo 1615. Změněno: 29. 12. 2009 19:27.
Anotace
V článku se pojednává o speciální pedagogice jako o vědě a jejích zákonitostech výchovy a speciálního vzdělávání jedince. Vychází z plnění výzkumného záměru - MSM0021622443. Jsou zde uvedeny cíle speciální pedagogiky, dělení podle jednotlivých druhů postižení a speciálněpedagogické metody. Jsou zde charakterizovány pojmy integrace a inkluze. V závěru je zmíněna role speciálního pedagoga při edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Anotace anglicky
The article discusses the special education as a science and its laws do education and special education individuals. Based on the implementation of the research plan - MSM0021622443. Are set out the objectives of Special Education, broken down by type of disability and special teaching methods. Are characterized by the concepts of integration and inclusion. In conclusion, it noted the status of teachers in special education of children and pupils with special educational needs.
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2022 14:21