HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Perception of Health in the context of Environmental issues among students of the Faculty of Education Masaryk University. In Řehulka et al. School and Health 21 - Topical issues in Health Education. první. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2009. s. 33-50, 18 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Perception of Health in the context of Environmental issues among students of the Faculty of Education Masaryk University
Název česky VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Autoři HORKÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí) a Zdeněk HROMÁDKA (203 Česko, domácí).
Vydání první. Brno, Řehulka et al. School and Health 21 - Topical issues in Health Education, od s. 33-50, 18 s. 2009.
Nakladatel Masarykova Univerzita Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037780
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4930-7
Klíčová slova česky zdraví; životní styl; péče o zdraví; výchova ke zdraví; ochrana životního prostředí; péče o životní prostředí; postoje; šetrnost; ekologická/environmentální výchova; udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky health; life style; health care; health education; protection of the environment; attitudes; thriftiness; ecological/environmental education; sustainable development
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 25. 8. 2013 09:52.
Anotace
Active health care is a part of balanced life style, which is a prerequisite of well-being, personal and social self-fulfillment. Responsible lifestyle in pursuit of health reflects attitude towards the environment. Following previous studies devoted to the description of pattern of thinking on environmental issues in teachers and student teachers, we now present results of an investigation focusing on students perception of health in the context of environmental issues. With regard to the significant role of the teacher we examined attitudes of respondents towards protection of the environment, the form of participation in its protection, ways of decision making and conduct corresponding with active health care in life situation. The results of the investigation will contribute to the development of the system of teacher training which will correspod with the concept of health support and sustainable development.
Anotace česky
Aktivní péče o zdraví se realizuje ve vyváženém životním stylu, který je předpokladem životní pohody, osobní a společenské seberealizace. V zodpovědném jednání ve jménu zdraví se promítá postoj k životnímu prostředí. V návaznosti na předchozí studie, věnovaným deskripci obrazu myšlení o environmentálních tématech u učitelů a studentů učitelství, uvádíme nyní výsledky výzkumného šetření, sledujícího jak studenti vnímají zdraví v kontextu problematiky životního prostředí. S ohledem na významnou roli učitele nás zajímají postoje respondentů k ochraně životního prostředí, forma participace na jeho ochraně, způsoby rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v životní situaci. Výsledky šetření přispějí k vytváření systému učitelské přípravy, který bude odpovídat konceptu podpory zdraví a udržitelného rozvoje.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 15:32