HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Ekoterapeutický potenciál přírody a péče o zdraví. In Konference Škola a zdraví 21. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekoterapeutický potenciál přírody a péče o zdraví
Název anglicky Ecotherapeutic potential of nature and health care
Autoři HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA.
Vydání Konference Škola a zdraví 21, 2009.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Kvalita života, environmentální výchova, ekoterapie, formy ekoterapie, ekoterapeutický potenciál přírody, vnímání přírody, relaxace v přírodě, péče o zdraví, výchova ke zdraví
Klíčová slova anglicky Quality of life, environmental education, ecotherapy, forms of ecotherapy, ecotherapeutic potential of nature, perception of nature, relaxation in nature, health care, education for health
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 2. 1. 2010 23:28.
Anotace
Autoři se zabývají zvyšováním kvality lidského života aktualizací vztahu člověka k přírodě z hlediska jejího ekoterapeutického potenciálu. Pozitivní vliv přírody na fyzické i psychické zdraví sledují v kontextu environmentální výchovy a výchovy ke zdraví. Jednotlivé úrovně ekoterapie dávají do souvislostí s rozvojem ekologického cítění, ekologického myšlení a výchovou k hledání smyslu života. Pro ilustraci uvádějí výsledky šetření ke zjištění toho, jak studenti oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy spojují péči o zdraví s relaxací v přírodním prostředí.
Anotace anglicky
The authors focus on the improvement of quality of life by a renewed relationship of humans to nature in terms of its ecotherapeutic potential. The positive influence of nature on physical and mental health is examined in the context of environmental education and health education. The individual components of ecotherapy are related to the development of ecological feeling, ecological thinking and education for searching for the sense of life. To illustrate, they present results of a descriptive investigation exploring how student teachers for primary schools associate health care with relaxation in natural environment.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 15. 7. 2020 14:05