HANUŠ, Jiří and Lukáš FASORA. Sekularizace dělnického prostředí v českých zemích 1848-1914 (Secularisation of working class in czech lands 1848-1914). 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sekularizace dělnického prostředí v českých zemích 1848-1914
Name in Czech Sekularizace dělnického prostředí v českých zemích 1848-1914
Name (in English) Secularisation of working class in czech lands 1848-1914
Authors HANUŠ, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Lukáš FASORA (203 Czech Republic).
Edition 2009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00037816
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) dělnictvo; křesťanství; společenost
Keywords in English working class; christianity; society
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., učo 17132. Changed: 3/1/2010 18:02.
Abstract
Konference věnovaná vztahu dělnické třídy k náboženství. Historická a kulturní.
Abstract (in English)
Conference dealing with the relationship of the workers to religion. Historical and cultural perspectives.
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/6/2021 14:17