REBOK, Tomáš, Martin BENEŠ a Milan KABÁT. Robust Audio Tool (RAT) Supporting Separate Recording and Playback Audio Devices Selection. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Robust Audio Tool (RAT) Supporting Separate Recording and Playback Audio Devices Selection
Název česky Robust Audio Tool (RAT) podporující oddělený výběr nahrávacího a přehrávacího audiozařízení
Autoři REBOK, Tomáš, Martin BENEŠ a Milan KABÁT.
Vydání 2009.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Audiovizuální tvorba
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova anglicky RAT-HD; RAT; half-duplex devices; separate audio devices; separate recording and playback audio devices
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Změněno: 4. 1. 2010 10:32.
Anotace
This technical report describes the modifications of the Robust Audio Tool (RAT) application, that allow its users to select separate recording and playback audio devices. These modifications have been driven especially by the requirement to support professional sound cards providing separate half-duplex recording and playback audio devices only, which the original RAT is not able to make use of.
Anotace česky
Tato technická zpráva popisuje modifikace nástroje Robust Audio Tool (RAT) za účelem podpory výběru samostatného nahrávacího a přehrávacího audiozařízení. Účelem těchto modifikací byl požadavek na podporu profesionálních zvukových karet, které většinou poskytují pouze half-duplexní nahrávací a přehrávací zařízení, které původní verze RATu nedokázala využít.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 12:14