RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie
Název anglicky The reflection of the interwar science, philosophy and culture
Autoři RYBÁŘ, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí), Marta GOŇCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr JEMELKA (203 Česká republika, domácí), Ivan HOLÝ (203 Česká republika, domácí), Jiří NOLČ (203 Česká republika), Oldřich KRÁLÍK (203 Česká republika, domácí), Radim ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí), Erika VONKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Svatopluk NOVÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037847
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4995-6
Klíčová slova česky Meziválečné období; Československo; kultura; filosofie; věda; umění; ekonomie; historie; geografie; náboženství
Klíčová slova anglicky Interwar period; Czechoslovakia; culure; phiilosophy; sciences; art; economy; history; sociology; politology; geography; religiosity
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221. Změněno: 27. 2. 2013 09:53.
Anotace
Publikace hodnotí v širokém spektru souvislostí situaci meziválečného Československa. Výtvarné dění na Moravě, spolková činnosti a tvorba výtvarníků v Brně, Hodoníně, Olomouci na základě novinových článků z Lidových novin dvacátých let. Evropské integrace - projekt Richarda N. Coudenhove-Kalergiho a Aristide Briand. Syntetický obraz České a Slovenské filosofie. Počátky environmentální filosofické perspektivy a evolucionismu. Myšlenky sociologa I. A. Bláhy, význam intelektu, kultury a morálky pro rozvoj člověka. České ekonomické myšlení, kameralismus - populační růst, stabilizace zemědělství. Rakouská subjektivní škola a německá historická škola. T. G. Masaryk, jeho názory na parlament a školství. Národní dohoda, konstituční právo, parlament aj. Kritika náboženských názorů J. L. Hromádkou. Vědecké dilema integrace a syntézy, dualistická či monistická koncepce vědy na příkladu geografie.
Anotace anglicky
The publication deal with the wide-spectrum contexts of the interwar Czechoslovakia. Creative events, federal activities and creation of artists in Brno, Hodonín and Olomouc base on newspapers articles from twenties in 20th century. European integration - Richard Codenhouve-Kalergi and Aristide Briand plans. Czech and Slovak Philosophy. The starting points of the environmental philosophical perspective and the evolutionism. The Czech economic thinking - population growth, stabilization and support of agriculture. Austrian subjectively psychological school and German historical school. T. G. Masaryk - his opinions of the parliament and schools. National agreement, institutional law. The critics of his religious opinions bay J. L. Hromádka. The scientific predicament of integration and synthesis, The geography and its dualistic or monistic conception.
VytisknoutZobrazeno: 6. 4. 2020 08:54