RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ and Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie (The reflection of the interwar science, philosophy and culture). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 pp. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie
Name (in English) The reflection of the interwar science, philosophy and culture
Authors RYBÁŘ, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marta GOŇCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr JEMELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivan HOLÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří NOLČ (203 Czech Republic), Oldřich KRÁLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radim ŠTĚRBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Erika VONKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Svatopluk NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 111 pp. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4, 2009.
Publisher Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00037847
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4995-6
Keywords (in Czech) Meziválečné období; Československo; kultura; filosofie; věda; umění; ekonomie; historie; geografie; náboženství
Keywords in English Interwar period; Czechoslovakia; culure; phiilosophy; sciences; art; economy; history; sociology; politology; geography; religiosity
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221. Changed: 27/2/2013 09:53.
Abstract
Publikace hodnotí v širokém spektru souvislostí situaci meziválečného Československa. Výtvarné dění na Moravě, spolková činnosti a tvorba výtvarníků v Brně, Hodoníně, Olomouci na základě novinových článků z Lidových novin dvacátých let. Evropské integrace - projekt Richarda N. Coudenhove-Kalergiho a Aristide Briand. Syntetický obraz České a Slovenské filosofie. Počátky environmentální filosofické perspektivy a evolucionismu. Myšlenky sociologa I. A. Bláhy, význam intelektu, kultury a morálky pro rozvoj člověka. České ekonomické myšlení, kameralismus - populační růst, stabilizace zemědělství. Rakouská subjektivní škola a německá historická škola. T. G. Masaryk, jeho názory na parlament a školství. Národní dohoda, konstituční právo, parlament aj. Kritika náboženských názorů J. L. Hromádkou. Vědecké dilema integrace a syntézy, dualistická či monistická koncepce vědy na příkladu geografie.
Abstract (in English)
The publication deal with the wide-spectrum contexts of the interwar Czechoslovakia. Creative events, federal activities and creation of artists in Brno, Hodonín and Olomouc base on newspapers articles from twenties in 20th century. European integration - Richard Codenhouve-Kalergi and Aristide Briand plans. Czech and Slovak Philosophy. The starting points of the environmental philosophical perspective and the evolutionism. The Czech economic thinking - population growth, stabilization and support of agriculture. Austrian subjectively psychological school and German historical school. T. G. Masaryk - his opinions of the parliament and schools. National agreement, institutional law. The critics of his religious opinions bay J. L. Hromádka. The scientific predicament of integration and synthesis, The geography and its dualistic or monistic conception.
PrintDisplayed: 31/1/2023 13:51