HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ and Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století (Historian in Changing Times and Environments: The 20th Century). Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2009. 396 pp. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století
Name in Czech Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století
Name (in English) Historian in Changing Times and Environments: The 20th Century
Authors HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ and Denisa NEČASOVÁ.
Edition Brno, 396 pp. Země a kultura ve střední Evropě 11, 2009.
Publisher Matice moravská pro VZ MU a AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86488-59-2
Keywords (in Czech) Historikové; 20. století; osobnosti; historiografické trendy
Keywords in English Historians; 20th Century; personalities; historiographical trends
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., učo 19154. Changed: 4/5/2011 13:37.
Abstract
Kolektivní monografie věnovaná osobnostem historiků a tendencím historiografie ve 20. století
Abstract (in English)
Collective monograph devoted to the personalities of historians and the tendencies of historiography in the 20th Century
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 20/10/2019 18:59