FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY and Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní (Criminal Procedure). 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008. 822 pp. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní právo procesní
Name (in English) Criminal Procedure
Authors FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY and Bohumil REPÍK.
Edition 1. vydání. Praha, 822 pp. učebnice, 2008.
Publisher ASPI, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7357-348-5
Keywords (in Czech) trestní právo procesní; základní zásady, trestní řízení; orgány činné v trestním řízení; přípravné řízení; hlavní líčení; opravné řízení; obhajoba; obviněný
Keywords in English criminal procedure; fundamental principles; institutions active in criminal proceedings; preliminary proceedings; trial; appelate procedure; defence; accused
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 6/4/2010 10:07.
Abstract
České trestní právo procesní je disciplínou trestního práva a jeho povaha je kontinentálně inkviziční. Je založeno na základních zásadách, především na zásadě práva na spravedlivý proces. Učebnice popisuje stádia trestního řízení, osoby na nich zúčastněné, dokazování a prostředky, jimiž má být dosaženo účelu trestního řízení.
Abstract (in English)
The Czech criminal procedure is discipline of criminal law and its character is continental-inquisitorial. It is based on principle of fair trial. Textbook describes stages of criminal proceedings, persons taking part in, evidence procedure and measures which should be reached purpose of criminal proceedings.
PrintDisplayed: 8/5/2021 21:38