SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ and Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva (The system of the Czech criminal law). 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 pp. ISBN 978-80-254-4033-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systém českého trestního práva
Name (in English) The system of the Czech criminal law
Authors SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ and Marie VANDUCHOVÁ.
Edition 1.vydání. Praha, 942 pp. 2009.
Publisher Novatrix, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-254-4033-9
Keywords (in Czech) trestní právo; základy trestní odpovědnosti; tresty; ochranná opatření; skutková podstata trestného činu; protiprávnost
Keywords in English criminal law; fundaments of criminal liability; sanctions; protective measures; elements of crime; illegality
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., učo 5338. Changed: 5/1/2010 15:29.
Abstract
Publikace je tvořena 3 díly - trestní právo a trestní zákony, základy trestní odpovědnosti a tresty a ochranná opatření. Je to jediná publikace obsahující takto souhrnně seskupené základy systému českého trestního práva ve srovnání se zahraničními úpravami.
Abstract (in English)
The book is collected of 3 volumes - criminal law and criminal acts, fundaments of criminal liability and penalties and protective measures. It is only book containing sumarised fundaments of the Czech system of criminal law in comparison with foreign legal orders.
PrintDisplayed: 8/5/2021 22:08