ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Jana VLACHOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 209-221. ISBN 978-80-210-5039-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika.
Název česky Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika.
Název anglicky Support and Development of Talent at Pupils from Romany Ethnical Group.
Autoři ŠKRABÁNKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant), Jana VLACHOVÁ (203 Česká republika) a Jan ŠŤÁVA (203 Česká republika).
Vydání První vydání. Brno, Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. od s. 209-221, 13 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037927
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5039-6
Klíčová slova česky Nadání; talent; inteligence; emoční inteligence; úspěšná inteligence; tvořivost; sociokulturně znevýhodněné prostředí; romské etnikum; děti v riziku; bariéry ve vzdělávání; podpora a rozvoj nadání; kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky Talent; gift; intelligence; emotional intelligence; successful intelligence; creativity; socially and culturally deprived background; Romany ethnical group; youth at risk; barriers in education; support and development of talent; quality research
Změnil Změnil: PaedDr. Jan Šťáva, CSc., učo 885. Změněno: 24. 1. 2010 09:43.
Anotace
Tento text se zabývá problematikou nadání u romských dětí a žáků, jejich školní úspěšnosti a bariérami ve vzdělávání. Uvedena jsou také některá zákonná opatření pro podporu a rozvoj nadání a metody a techniky používané ve školách při práci s nadanými dětmi.
Anotace anglicky
This text deals with the questions of the talent at Roma children and pupils, their success at school and barriers in education. Several legal measures for support and development of talent and methods and techniques to school work with talented children are introduced.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2021 09:09