NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil a kol. ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 179-192, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie
Název česky Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie
Název anglicky Opportunities to learn on lower-secondary school level: selected results of the CPV video study
Autoři NAJVAR, Petr (203 Česká republika, garant) a Veronika NAJVAROVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, K perspektivám školního vzdělávání. od s. 179-192, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, 2009.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037941
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-193-5
Klíčová slova česky videostudie; příležitosti k učení; otisk vyučovací hodiny; vyučování; učení
Klíčová slova anglicky Video Study; Opportunities to learn; Lesson signature; Teaching; Learning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Změněno: 22. 3. 2010 10:09.
Anotace
Tato kapitola představuje teoretická východiska výzkumného projektu CPV videostudie a shrnuje výsledky analýz doposud provedených v rámci tohoto projektu. Projekt si kladl za cíl zdokumentovat a popsat reálnou výuku fyziky, zeměpisu, anglického jazyka a tělesné výchovy na druhém stupni základní školy. V následujících fázích bylo přistoupeno k systematickému mezipředmětovému porovnání jednotlivých aspektů výuky, jež si kladlo za cíl zprostředkovat porozumění podobnostem a rozdílům mezi porovnávanými předměty. V této kapitole jsou prezentovány nálezy analýz příležitostí k učení a struktury vyučovací hodiny. Výsledky těchto analýz ukazují na poměrně silné řízení výuky učitelem, a to zvláště v hodinách fyziky a zeměpisu. Rozdíly mezi předměty byly shledány i v akcentu na způsob práce s obsahem; v zeměpise leží akcent na zpracovávání nového učiva, v anglickém jazyce na procvičování probraného a ve fyzice na aplikování probraného učiva do nového kontextu.
Anotace anglicky
The chapter introduces theoretical background of the research project CPV Videos Study and concludes results of analyses that were concluded so far. The main goal of the project is to document and describe real teaching process in selected subjects (Physics, Geography, English and Physical Education). In this chapter results of analyses of opportunities to learn and lesson signature are presented. The results of these systematic analyses show that the teaching process is strongly controlled by the teacher (mainly in Physics and Geography). Differences were found in ways of dealing with the content; in Geography teachers mainly deal with presenting the new content, in English with securing the content while in Physics in applying the context in new situations.
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2021 21:12