SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 24-33, 10 s. ISBN 978-80-210-5101-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie
Název česky Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie
Název anglicky Useful geography - an applicability vision of physical geography
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česko, domácí) a Jaromír KOLEJKA (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Geografické aspekty středoevropského prostoru, od s. 24-33, 10 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita, Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00038071
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5101-0
Klíčová slova česky fyzická geografie - stav - možnosti - úkoly perspektivy
Klíčová slova anglicky physical geography - state - options - tasks - perspectives
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Změněno: 24. 2. 2013 14:02.
Anotace
Moderní fyzická geografie, chce-li vystoupit ze stínu jisté akademičnosti, se musí více angažovat v řešení každodenních potřeb společnosti. Nabízí se její uplatnění v územním plánování, krajinném plánování, hodnocení rizik, podpoře rozhodování v krizovém řízení. Příklady využití jsou uvedeny v příspěvku.Příspevek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru Dynamická geovizualizace v krizovém managementu.
Anotace anglicky
Modern physical geography has to be more engaged in the solution of day-to-day problems of the society on the way leaving the shadow of academicity. Some options for application are given by the territorialand landscape planning, risk assessment, disaster management decision making support. Application examples are presented in the article.The paper is based on research project Dynamic geovisualisation in crisis management.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 05:17