Informační systém MU
HURDÍK, Jan, Jiří HANDLAR, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ and Michal VLASÁK. Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo (Unification Projects of European Obligation Law and Czech Civil Law). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 160 pp. Spisy právnické právnické faukulty. ISBN 978-80-210-5042-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo
Name (in English) Unification Projects of European Obligation Law and Czech Civil Law
Authors HURDÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Jiří HANDLAR (203 Czech Republic), Josef FIALA (203 Czech Republic), Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic) and Michal VLASÁK (203 Czech Republic).
Edition Brno, 160 pp. Spisy právnické právnické faukulty, 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00038073
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5042-6
Keywords (in Czech) Evropské unifikační projekty
Keywords in English European Unification Projects
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 12/4/2010 13:04.
Abstract
Publikace je primárně určena pro zahraniční studenty na Právnické fakultě MU zapsané od akademického roku 2009 - 2010 v rámci programu Socrates-Erasmus. Po úvodu bude student seznámen se základními instituty občanského práva -- právní subjektivitou, vlastnictvím, koupí a prodejem, nájmem a odpovědností za škodu. Kniha nabízí také základní přehled o judikatuře a kontrolní otázky, které umožní studentům zjistit kvalitu nabytých vědomostí. Introduction to the Czech Civil Law I. může sloužit také jako základní přehled o českém občanském právu pro zahraniční právní obec komunikující v anglickém jazyce.
Abstract (in English)
New phenomenon usually called europeisation has appeared several years ago. The term europeisation can be analyse from two insights. Firstly, it refers to the general meaning often used on the field of political science and secondly this term contains intradisciplinary approach. Our contribution focuses on the later one while dealing with europeisation of law, particularly contractual obligations, concumer matters and tort law (law of non-contractual liability).
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Displayed: 27/1/2023 22:10