Informační systém MU
NĚMEC, Jiří and Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Vzdělávání romských žáků a studentů (Education of Romany pupils and students). In Prucha, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vys. Praha: Portál, 2009, p. 459-464. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání romských žáků a studentů
Name (in English) Education of Romany pupils and students
Authors NĚMEC, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Ema ŠTĚPAŘOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vys. Praha, Prucha, J. Pedagogická encyklopedie, p. 459-464, 6 pp. Výchova a vzdělávání, 2009.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00038195
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7367-546-2
Keywords (in Czech) Edukace; žáci; sociální znevýhodnění
Keywords in English Education; pupils; social disadvantaged pupils
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., učo 35929. Changed: 16/1/2010 13:44.
Abstract
Slovníkové heslo popisuje jednu ze specifických sociálně znevýhodněných skupin žáků - romského žáka a studenta a jejich specifických edukačních problémů a strategií.
Abstract (in English)
The glossary (dictionary) entry describes one of the socially handicapped groups - a Romany pupil and a student and their specific educational problems and strategies.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 22/5/2024 23:49