HAMADOVÁ, Petra. Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku (Social Competences as a Factor of Disadvantage Minimalisation in Life of People with visual Impairment). In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: MU, 2009. 11 pp. ISBN 978-80-7315-188-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku
Name in Czech Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob spostižením zraku
Name (in English) Social Competences as a Factor of Disadvantage Minimalisation in Life of People with visual Impairment
Authors HAMADOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 11 pp. 2009.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00038203
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-188-1
Keywords (in Czech) zrakové postižení; znevýhodnění; sociální kompetence
Keywords in English visual impairment; disadvantage; social competences
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 1/4/2011 16:55.
Abstract
V příspěvku jsou analyzovány aspekty zrakového postižení, které znevýhodňuje člověka v každodenním životě a tím se stává determinantou kvality života. Znevýhodnění můžeme kompenzovat vytvořením kompetencí a strategií, které jedince v daných situacích posílí.
Abstract (in English)
There are analysed the aspects of visual impairment in the article, which disadvantages people in everyday life and it is a determinant of quality of life. Disadvantage may be compensated in supporting competencies and strategies, that may strengthen a person in particular situations.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 30/11/2022 21:47