HAMADOVÁ, Petra and Marie PAVLOVSKÁ. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. (Removal of Bariers in Inclusive Education Using Drama Education Methods). In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: MU, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-7315-188-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy.
Name (in English) Removal of Bariers in Inclusive Education Using Drama Education Methods
Authors HAMADOVÁ, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marie PAVLOVSKÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 8 pp. 2009.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00038208
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-188-1
Keywords (in Czech) člověk s postižením;zrakové postižení; sebepojetí
Keywords in English person with disability; visual impairment;inclusion; self-concept
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 1/4/2011 16:50.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na problematiku odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů s postižením a bez postižení pomocí metod dramatické výchovy. Chceme zde ukázat, že právě ony se mohou stát efektivním nástrojem pro odstraňování bariér ve společném vzdělávání. Uplatněním metod dramatické výchovy v projektu, který představíme, se nám podařilo propojit svět osob s postižením a bez něj, vzájemné poznání, akceptace a byla navázána spolupráce studentů s postižením a bez postižení. Výzkum potvrdil, že vzájemná akceptace a spolupráce podporuje významně sebepojetí člověka s postižením.
Abstract (in English)
The presentation focuses on the topic of inclusive education. The Drama methods are an effective tool for breaking down barriers in inclusive education for all; they enable to link together the world of people with a disability as well as people without it. The reciprocal acceptation and cooperation encourage significantly the self-concept in people with a disability. You will see examples of good practice in the activities of people with visual impairments in the presentation.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 7/12/2022 05:25