Informační systém Masarykovy univerzity 

Marketing vztahů municipalit v České republice, na Slovensku a v Polsku

česky | in English

ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing vztahů municipalit v České republice, na Slovensku a v Polsku. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Aktuální problémy veřejné ekonomiky a veřejné správy. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2009. 6 s. ISBN 978-80-248-2103-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketing vztahů municipalit v České republice, na Slovensku a v Polsku
Název anglicky Relationship Marketing in Third-level Townships in the Czech Republic, in Slovakia and in Poland
Autoři ŠKARABELOVÁ, Simona.
Vydání 1. vydání. Ostrava, Veřejná ekonomika a správa 2009: Aktuální problémy veřejné ekonomiky a veřejné správy. 6 s. 2009.
Nakladatel VŠB-TUO, Ekonomická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-2103-0
Klíčová slova česky relationship marketing; obecní úřad; metody a nástroje navazování a budování vztahů; hodnocení kvality a důležitosti vztahů; existence konfliktů a bariér ve vztazích; iniciace vztahů a aktivita v již vzniklých vztazích
Klíčová slova anglicky relationship marketing; municipality; methods and instruments of continuation and building-up; utility and usefulness evaluation of relationships; existing conflicts and barriers in relationships; initiation relationship and activity in incurred relationship
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., učo 175001. Změněno: 23. 3. 2010 14:56.
Anotace
V současné době se ve veřejné správě stále častěji využívají metody a nástroje, které jsou obvyklé v soukromé sféře. Tento trend existuje nejen v České republice, ale i v okolních státech. Pro zmapování situace v oblasti tzv. relationship marketingu, tj. marketingu vztahů, byl proveden mezinárodní srovnávací výzkum věnovaný marketingu vztahů obecních úřadů a malých a středních podniků zemí České republiky, Slovenské republiky a Polska. (Výzkum iniciovala Ekonomická univerzita Katovice, dále se na něm podílela Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity). Příspěvek obsahuje syntézu poznatků a závěrů těch výsledků výzkumu, které se zaměřují na rozdílnost mezi sledovanými zeměmi v iniciování a budování vztahů, vč. nástrojů používaných k udržení těchto vztahů.
Anotace anglicky
Currently there is being more frequently introduced using of some methods and instruments taken from private sphere into the public administration. This tendency exists in neighbouring states, not only in the Czech Republic. It has been carried out the International comparative research presented relationship marketing of municipalities and small and intermediate enterprises in the Czech Republic, the Slovak Republic and in Poland in order to chart the situation. (The research was initiated by Economic University Katowice, further University Of Matej Bel in Banska Bystrice, The Business Faculty of High technical learning in Brno and Economic-administrative faculty of Masaryk University were concerned with.) This article consists piece of knowledge synthesis segment of this research, investigative the municipalities relationship marketing in the area of Initiation and maintenance of relationships, tools used for establishing and maintaining relationships with particular types of subjects.
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2018 06:40

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 9. 2018 06:40, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému