KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část
Authors KUCHTA, Josef.
Edition 1. vyd. Praha, xxxix, 617, 2009.
Publisher C.H. Beck
Other information
ISBN 9788074000478
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:09.
PrintDisplayed: 5/6/2020 09:33