BINEK, Jan and Hana SVOBODOVÁ. Rozvoj venkova a rozvoj regionů: Společná zemědělská politika a regionální politika na jednom hřišti (Rural development and regional development: Common agricultural policy and regional policy on one field). Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, roč. 3, 1/2009, p. 12-19. ISSN 1803-1471.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvoj venkova a rozvoj regionů: Společná zemědělská politika a regionální politika na jednom hřišti
Name (in English) Rural development and regional development: Common agricultural policy and regional policy on one field
Authors BINEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor) and Hana SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Regionální studia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, 1803-1471.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/09:00030095
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) regionální politika; společná zemědělská politika; rozvoj venkova; regionální rozvoj
Keywords in English regional policy; Common agricultural policy; rural development; regional development
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 2. 4. 2012 17:32.
Abstract
Rozvoj venkova je stále více zdůrazňovanou součástí Společné zemědělské politiky EU, avšak není možné jej vnímat odděleně bez kontextu regionální politiky. Průnik v cílech a opatřeních rozvoje venkova společné zemědělské politiky i politiky regionální je zřejmý a je nutné podpořit snahy o synergii rozvojových aktivit. Cílem příspěvku je nastínění kontextu, prostorových vazeb, souvislostí i některých paradoxů politiky rozvoje venkova a regionální politiky v České republice.
Abstract (in English)
Rural development became in last decades independent development sphere. From the point of view of development relationships logic it is the process realized in context of regional development. Rural development as theme won and wins permanently better signification in common agricultural policy EU, however it is stressed also in the majority regional development documents. Cooperation between common agricultural policy and regional policy are important for maximal efficiency of rural development policy. Position of rural development and its standings among other policies is not completely clear. Competences of subjects engaged in rural development are quite complicated, not only in the Czech Republic but also in whole EU. Rural areas are specific: socially, economically, culturally and ecologically diversified territories.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
clanek-7.pdf Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/865965/clanek-7.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/865965/clanek-7.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/865965/clanek-7.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/865965/clanek-7.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:11, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jan Binek, Ph.D., učo 40511
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

clanek-7.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/865965/clanek-7.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/865965/clanek-7.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
365,6 KB
Hash md5
6f323c7217d9d333ab07b74b96c18001
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:11

clanek-7.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/865965/clanek-7.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/865965/clanek-7.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
42,8 KB
Hash md5
eb3aae14d6f201b9f6daf5969cfe839c
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 10. 2022 12:39