DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením . In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc, 2009. 17 s. ISBN 978-80-903832-7-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením .
Název česky Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením .
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka.
Vydání 1. vyd. Olomouc, X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 17 s. 2009.
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-903832-7-2
Klíčová slova česky student se sluchovým postižením, studium na vysoké škole, specifické potřeby studentů se sluchovým postižením, komunikace sluchově postižených, poradenské a asistenční služby na vysoké škole
Klíčová slova anglicky a student with hearing impairment, specific needs of students with hearing impairment, communication of hearing-impaired people, advisory and assistant services at universities
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 12. 1. 2010 10:52.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku, přičemž jeho výsledky nejsou prozatím známy. Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku, přičemž jeho výsledky nejsou prozatím známy. Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku, přičemž jeho výsledky nejsou prozatím známy. Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku, přičemž jeho výsledky nejsou prozatím známy.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku, přičemž jeho výsledky nejsou prozatím známy. Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku, přičemž jeho výsledky nejsou prozatím známy.
Anotace anglicky
This paper deals with problems of tertiary education of students with hearing impairment and their specific needs during their studies. It focuses mostly on the possibilities of support, advise and assistant services that are offered by centers or department of faculties or universities. It forms a part of theoretic resources for research which is carried out, which forms a part of dissertation thesis of this author. Results of this research are not.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2020 07:35