LECHNEROVÁ, Zdeňka. Charakteristika panelového výzkumu a jeho vývoj. Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2009, roč. 3, č. 1, s. 31-51. ISSN 1802-8152.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Charakteristika panelového výzkumu a jeho vývoj
Název anglicky Characteristics and development of panel studies
Autoři LECHNEROVÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Data a výzkum, Praha, Sociologický ústav ČAV, 2009, 1802-8152.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/09:00038351
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky panelový výzkum
Klíčová slova anglicky panel studies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zdeňka Lechnerová, učo 144510. Změněno: 4. 1. 2011 09:01.
Anotace
Tento článek zkoumá vývoj panelových výzkumů a jejich hlavní charakteristiky. První část textu nastiňuje historický vývoj panelových výzkumů. Zvláštní pozornost je věnována prvním panelovým výzkumům a vlivu Paula Felixe Lazarsfelda na toto pole výzkumu. Poté je uveden přehled některých současných národních panelových výzkumů a snah o jejich komparaci. Druhá část práce se zaměřuje na panelový výzkum jako typ longitudinálního výzkumu, kdy je pozornost věnována několika tématům: jednotky analýzy, způsoby sběru dat, časový interval mezi vlnami sběru dat, doba trvání panelových výzkumů, výzkumná témata a vliv politik a možnosti studia změn na individuální (mikro) úrovni. Poslední část práce obsahuje diskuzi o specifických problematikách a nevýhodách , která jsou spojená výhradně s panelovým výzkumem.
Anotace anglicky
This article examines the development of panel studies and their main characteristics. The first part of this article outlines the historical development of panel studies. Here special reference is made to the first panel studies ever undertaken, and the influence of Paul Lazarsfeld on this field of research. Thereafter, there is an overview of some recent national panel studies, and different approaches used in the analysis of panel data. The second part of this article concentrates on the panel study as a type of longitudinal research where special attention is given to a number of issues: unit of analysis, mode of data collection, time span between waves of data collection, duration of panel studies, research themes and policy influences, and opportunities for studying change at the individual (micro) level. In the final section, there is a discussion of the specific difficulties associated with panel study research.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Reprodukce a integrace společnosti
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2023 22:31