ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ and Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name První pomoc
Authors ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ and Petr ZAORAL.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2010, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30305 Occupational health
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) kardiopulmonální resuscitace; těžké úrazy; neúrazové stavy; volání záchranné služby; autonehoda; vodní záchrana; vybavení lékárničky
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 14/1/2010 11:02.
Abstract
Publikace První pomoc obsahuje ucelený přehled současných doporučených postupů první pomoci pro laickou veřejnost. Spojení Fakulty sportovních studií a Zdravotnické záchranné služby JMK pak do materiálu vnáší pohled vyvážený jak po stránce zdravotnických poznatků, tak pedagogiky, psychologie a etiky. Textová část kurzu je doprovázena velkým množstvím fotodokumentace a videomateriálu. Součástí kurzu jsou také testy k ověření znalostí. Pomůcka je využívána v předmětech bk008 První pomoc, bp008 První pomoc, bp967 First Aid, cr018 První pomoc - CŽV, np1022 První pomoc ve školských zařízeních.
PrintDisplayed: 9/5/2021 09:59