CS

Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny

RŮŽIČKA, Michal and Petr SOJKA. Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny (A Specialist Journal Processing System with the Capability of Exporting to a Digital Library). 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny
Name (in English) A Specialist Journal Processing System with the Capability of Exporting to a Digital Library
Authors RŮŽIČKA, Michal (203 Czech Republic) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Pilot plant, certified technology, variety, breed
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW project homepage
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00028747
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) redakční systém; digitální knihovny; metadata
Keywords in English journal processing system; digital libraries; metadata
Technical parameters konverze zdrojových dat do validovaného XML
Tags automated processing, digital mathematical library, LaTeX, math journal production, metadata, OSS, output device optimization, PDF, publishing system, TeX, Tralics
Changed by Changed by: RNDr. Michal Růžička, Ph.D., učo 143424. Changed: 27/3/2010 18:26.
Abstract
Komplexní na typografickém systému TeX založený redakční systém pro vydávání odborného časopisu. Systém automatizuje přípravu vydání jednotlivých čísel časopisů a zároveň generuje podklady pro potřeby digitální knihovny (XML, PDF). Systém je založený na open-source nástrojích (TeX, Tralics, GNU utilites). Na straně digitální knihovny běží on-line aplikace pro validaci a sběr dat všech časopisů. [1] Sojka, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. od s. 243-247, 4 s. ISBN 80-248-1001-8. [2] Růžička, Michal. Automated Processing of TeX-Typeset Articles for a Digital Library. In Petr Sojka (Ed.): DML 2008: Towards Digital Mathematics Library. Brno : Masaryk University, 2008. ISBN 978-80-210-4658-0, s. 167-176. Jul 2008, Birmingham, United Kingdom. [3] Sojka, Petr - Růžička, Michal. TeXové technologie pro digitální matematickou knihovnu. In shromáždění CSTUG. 2009.
Abstract (in English)
A comprehensive specialist journal processing system based on the TeX typesetting system. The system automates the preparation of issues and simultaneously generates the materials needed for a digital library (XML, PDF). The system is based on the open-source software (TeX, Tralics, GNU utilites). On-line application for validation and collection of data of all journals runs on the site of digital library. [1] Sojka, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. od s. 243-247, 4 s. ISBN 80-248-1001-8. [2] Růžička, Michal. Automated Processing of TeX-Typeset Articles for a Digital Library. In Petr Sojka (Ed.): DML 2008: Towards Digital Mathematics Library. Brno : Masaryk University, 2008. ISBN 978-80-210-4658-0, s. 167-176. Jul 2008, Birmingham, United Kingdom. [3] Sojka, Petr - Růžička, Michal. TeXové technologie pro digitální matematickou knihovnu. In shromáždění CSTUG. 2009.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 23/3/2019 08:32

Other applications