MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Petr KOUBEK and Božena KOUBKOVÁ. Redescription of Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) from the new host Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae). Tropical Zoology. Italy: CENTRO STUDIO FAUNISTICA ECOLOGIA TROPIC, 2009, vol. 22, No 2, p. 243-255. ISSN 0394-6975.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Redescription of Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) from the new host Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae)
Name in Czech Redeskripce Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) z nového hostitele Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae)
Authors MAŠOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vlastimil BARUŠ (203 Czech Republic), Iveta HODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr KOUBEK (203 Czech Republic) and Božena KOUBKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Tropical Zoology, Italy, CENTRO STUDIO FAUNISTICA ECOLOGIA TROPIC, 2009, 0394-6975.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.706
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00028754
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000275050800007
Keywords in English parasite; Nematoda; Parapharyngodon; Tarentola; gecko; Senegal; West Africa
Tags Africa, gecko, Gekkonidae, morphology, Nematoda, nematode, P. micipsae, Parapharyngodon micipsae, SEM study, Tarentola parvicarinata, West Africa
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Changed: 30/7/2013 14:31.
Abstract
This study, based on a morphometric approach for identification of the nematode parasite Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917), reports the first record of P. micipsae in a West African species of gecko, Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Gekkonidae), collected in the Niokolo Koba National Park, Senegal. Specimens of P. micipsae were examined under a light microscope and for the first time with a scanning electron microscope.
Abstract (in Czech)
Tato studie, založená na morfometrickém přístupu při identifikaci parazitické hlístice Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917), přináší první nález P. micipsae v západoafrickém druhu gekona, Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Gekkonidae), který byl nalezen v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu. Jedinci P. micipsae byli vyšetřeni za použití světelné mikroskopie a poprvé i pomocí rastrovací elektronové mikroskopie.
Links
IAA6093404, research and development projectName: Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Species diversity and ecology of selected West African vertebrates
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
PrintDisplayed: 25/4/2024 05:42