Informační systém MU
BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. Odevzdej.cz. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008. 2 s. ISSN 1803-7003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odevzdej.cz
Název anglicky Odevzdej.cz
Autoři BRANDEJS, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miroslav KŘIPAČ (203 Česká republika, domácí), Jan KASPRZAK (203 Česká republika, domácí) a Martin STANČÍK (703 Slovensko, domácí).
Vydání Praha, Systémy pro zpřístupňování VŠKP, 2 s. 2008.
Nakladatel Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00038671
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISSN 1803-7003
Klíčová slova česky Odevzdej; plagiáty; vyhledávání podobností;Odevzdej.cz
Klíčová slova anglicky plagiarism tracing; plagiarism; Odevzdej.cz
Štítky odevzdej, Odevzdej.cz, Plagiarism, plagiarism tracing, plagiáty, vyhledávání podobností
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 10. 5. 2011 17:32.
Anotace
Projekt Odevzdej.cz je novým plánovaným projektem, jehož se zúčastní 10 veřejných vysokých škol a je podávána žádost o dotaci na tento projekt z rozvojových projektů MŠMT na rok 2009. Ačkoli na rozdíl od závěrečných prací, jejichž zveřejňování je dáno zákonem a školy byly připraveny z větší či menší míry na jejich předávání do Theses.cz, řeší tento projekt práce seminární, které na mnohých (ne všech) školách jsou často výhradně v rukou i odpovědnosti jednotlivých akademických pracovníků nebo pracovišť. Přesto školy zapojené mají zájem řešit tuto oblast spojenými silami prostřednictvím Odevzdej.cz. Cílem projektu a škol je rozšířit databázi dokumentů, mezi nimiž se prohledávají práce, čímž se rozšiřuje pravděpodobnost nalezení podezřelých dokumentů, protože opisování se neděje jen mezi závěrečnými pracemi. Přístupy škol jsou v tomto projektu více diferencované než v Theses.cz. Ve způsobu odevzdání prací převažuje spíše celouniverzitní zapojení škol, a v předávání dat převažuje spíše předávání dat hromadným importem (jako u Theses.cz - předání XML souboru metadat a následný import plných textů). Kromě toho bude možné systém současně využívat jako lokální úložiště seminárních prací s možností vkládat práce přímo studenty a kontrolovat je přímo učiteli dle strategie každé školy.
Anotace anglicky
Odevzdej.cz (joined by ten Czech state-owned universities under the auspices of a project funded by the Czech Ministry of Education) was created by its main coordinator, Masaryk University, under the project leadership of the associate professor Michal Brandejs (working at the Faculty of Informatics). It was put into its testing phase on June 24, 2009. Nowadays, Odevzdej.cz enables teachers to launch the so-called Homework Vaults, into which students, following their teachers' instructions, can upload their papers. Subsequently, using the system, the teachers can check these for plagiarism by conducting similarity searches across more than 1,300,000 documents stored in the Odevzdej.cz, Theses.cz and Wikipedia databases as well as other locations. The teachers can also assess their students' papers directly in the system and provide the students with comments related to these.
Návaznosti
LA 168, projekt VaVNázev: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Zobrazeno: 7. 12. 2023 01:31