BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK and Martin STANČÍK. Odevzdej.cz. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008. 2 pp. ISSN 1803-7003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odevzdej.cz
Name (in English) Odevzdej.cz
Authors BRANDEJS, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav KŘIPAČ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan KASPRZAK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin STANČÍK (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Praha, Systémy pro zpřístupňování VŠKP, 2 pp. 2008.
Publisher Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00038671
Organization unit Faculty of Informatics
ISSN 1803-7003
Keywords (in Czech) Odevzdej; plagiáty; vyhledávání podobností;Odevzdej.cz
Keywords in English plagiarism tracing; plagiarism; Odevzdej.cz
Tags odevzdej, Odevzdej.cz, Plagiarism, plagiarism tracing, plagiáty, vyhledávání podobností
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Changed: 10/5/2011 17:32.
Abstract
Projekt Odevzdej.cz je novým plánovaným projektem, jehož se zúčastní 10 veřejných vysokých škol a je podávána žádost o dotaci na tento projekt z rozvojových projektů MŠMT na rok 2009. Ačkoli na rozdíl od závěrečných prací, jejichž zveřejňování je dáno zákonem a školy byly připraveny z větší či menší míry na jejich předávání do Theses.cz, řeší tento projekt práce seminární, které na mnohých (ne všech) školách jsou často výhradně v rukou i odpovědnosti jednotlivých akademických pracovníků nebo pracovišť. Přesto školy zapojené mají zájem řešit tuto oblast spojenými silami prostřednictvím Odevzdej.cz. Cílem projektu a škol je rozšířit databázi dokumentů, mezi nimiž se prohledávají práce, čímž se rozšiřuje pravděpodobnost nalezení podezřelých dokumentů, protože opisování se neděje jen mezi závěrečnými pracemi. Přístupy škol jsou v tomto projektu více diferencované než v Theses.cz. Ve způsobu odevzdání prací převažuje spíše celouniverzitní zapojení škol, a v předávání dat převažuje spíše předávání dat hromadným importem (jako u Theses.cz - předání XML souboru metadat a následný import plných textů). Kromě toho bude možné systém současně využívat jako lokální úložiště seminárních prací s možností vkládat práce přímo studenty a kontrolovat je přímo učiteli dle strategie každé školy.
Abstract (in English)
Odevzdej.cz (joined by ten Czech state-owned universities under the auspices of a project funded by the Czech Ministry of Education) was created by its main coordinator, Masaryk University, under the project leadership of the associate professor Michal Brandejs (working at the Faculty of Informatics). It was put into its testing phase on June 24, 2009. Nowadays, Odevzdej.cz enables teachers to launch the so-called Homework Vaults, into which students, following their teachers' instructions, can upload their papers. Subsequently, using the system, the teachers can check these for plagiarism by conducting similarity searches across more than 1,300,000 documents stored in the Odevzdej.cz, Theses.cz and Wikipedia databases as well as other locations. The teachers can also assess their students' papers directly in the system and provide the students with comments related to these.
Links
LA 168, research and development projectName: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
PrintDisplayed: 6/12/2023 21:37