Informační systém MU
VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Dana SVOBODOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias. Online. In Heart Failure 2009, Nice 31. 5 - 2. 6. 2009. 2009, [citováno 2024-04-24]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias
Název česky Varianty geno pro SCN5A a závažné arytmie
Autoři VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Dana SVOBODOVÁ a Jindřich ŠPINAR
Vydání Heart Failure 2009, Nice 31. 5 - 2. 6. 2009, 2009.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky SCN5A arytmie náhlá smrt
Klíčová slova anglicky SCN5A arhythmia sudden death
Změnil Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 27. 1. 2010 13:33.
Anotace
Association was proved between SCN5A gene variability and coronary artery disease confirmed coronarografically in patients with severe arrhythmias
Anotace česky
Prokázali jsme asociaci mezi variabilitou v genu pro SCN5A a koronarograficky ověřenou ischemickou chorobou srdeční u pacientů se závažnou arytmií
Zobrazeno: 24. 4. 2024 04:48