Informační systém MU
DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Leona DUNKLEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ and Zdeněk PLACHETA. Klinická fyziologie tělesné zátěže (Clinical physiology of body budrden). 2009th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 98 pp. <AA-9,10>. ISBN 978-80-210-4965-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klinická fyziologie tělesné zátěže
Name (in English) Clinical physiology of body budrden
Authors DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Leona DUNKLEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ and Zdeněk PLACHETA.
Edition 2009. vyd. Brno, 98 pp. <AA-9,10> 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-4965-9
Keywords (in Czech) klinická fyziologie;tělesná zátěž
Changed by Changed by: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., učo 2067. Changed: 28/1/2010 13:28.
Abstract
Kniha pojednává o klinické fyziologii tělesné zátěže pro fyzioterapeuty.
Abstract (in English)
The paper deals with clinical physiology of physical load for physiotherapy.
Links
MSM0021622402, plan (intention)Name: Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Early diagnostics and treatment of cardiovascular diseases
Displayed: 2/12/2023 16:36