Informační systém MU
FIALA, Josef and Markéta SELUCKÁ. The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law. In Czech Law in European Regulatory Context. 2009th ed. München: Medine und Recht Verlag, 2009. p. 175-181. MUR. ISBN 978-3-939438-09-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law
Name in Czech Evropské spotřebitelské acquis a české občanské (spotřebitelské) právo
Authors FIALA, Josef (203 Czech Republic, guarantor) and Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic).
Edition 2009. vyd. München, Czech Law in European Regulatory Context, p. 175-181, 7 pp. MUR, 2009.
Publisher Medine und Recht Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00038715
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-939438-09-0
Keywords (in Czech) občanské právo; ochrana spotřebitele
Keywords in English civil law; consumer protection
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 28/1/2010 16:10.
Abstract
The article deals with problem of consumer protection in European context.
Abstract (in Czech)
Kapitola v knize pojednává o ochraně spotřebitele v českém občanském právu v evropském kontextu, tj. zejména vliv směrnic ES na proměnu právní úpravy ochrany spotřebitele.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Displayed: 28/3/2023 19:57