CS

The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law

FIALA, Josef and Markéta SELUCKÁ. The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law. In Czech Law in European Regulatory Context. 2009. vyd. München: Medine und Recht Verlag, 2009. p. 175-181, 7 pp. MUR. ISBN 978-3-939438-09-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law
Name in Czech Evropské spotřebitelské acquis a české občanské (spotřebitelské) právo
Authors FIALA, Josef (203 Czech Republic, guarantor) and Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic).
Edition 2009. vyd. München, Czech Law in European Regulatory Context, p. 175-181, 7 pp. MUR, 2009.
Publisher Medine und Recht Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00038715
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-939438-09-0
Keywords (in Czech) občanské právo; ochrana spotřebitele
Keywords in English civil law; consumer protection
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 28/1/2010 16:10.
Abstract
The article deals with problem of consumer protection in European context.
Abstract (in Czech)
Kapitola v knize pojednává o ochraně spotřebitele v českém občanském právu v evropském kontextu, tj. zejména vliv směrnic ES na proměnu právní úpravy ochrany spotřebitele.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 20/3/2019 09:00

Other applications