WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! (Programme Vzdelavejte se!). In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se!
Name (in English) Programme Vzdelavejte se!
Authors WINKLER, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martin ŽIŽLAVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU, 2009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/09:00038770
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) sociální kapitál
Keywords in English social capital
Changed by Changed by: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Changed: 10/1/2011 08:57.
Abstract
Role sociálního kapitálu v zapojení do programu Vzdělávejte se!...................................................................................................................................................
Abstract (in English)
Successful participation at programme Vzdelavejte se! and the role of social capital....................................................................................................................................................
Links
2D06009, research and development projectName: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (Acronym: NPVII23001)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Social-economic development of the Czech Society
PrintDisplayed: 21/1/2021 09:37