CABADA, Ladislav and Vít HLOUŠEK. Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve střední Evropě (The EP 2009 Election as another Example of Weak Europeanization of Political Parties (Not Only) in East-Central Europe). In CABADA, Ladislav and Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o, 2009. p. 233-240, 8 pp. mimo edice. ISBN 978-80-7380-231-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve střední Evropě
Name (in English) The EP 2009 Election as another Example of Weak Europeanization of Political Parties (Not Only) in East-Central Europe
Authors CABADA, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Plzeň, Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? p. 233-240, 8 pp. mimo edice, 2009.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/09:00038846
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7380-231-8
Keywords (in Czech) Evropeizace; Volby do Evropského parlamentu; Politické strany; Stranické systémy
Keywords in English Europeanization; European Parliament Elections; Political Parties; Party Systems
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 16/1/2013 15:52.
Abstract
Článek hodnotí v komparativní perspektivě eurovolby 2009 v nových členských státech Evropské unie. Věnuje se nejen jejich výsledkům, ale především projevům evropeizace, které byly potenciálně s těmito volbami spojeny.
Abstract (in English)
Article evaluates European Parliament elections in 2009 in new member countries of the European Union in comparative perspective. It is devoted not only to the outcomes of elections but mainly to demonstrations of Europeanization which have been potentialy connected to these elections.
Links
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 23/5/2019 23:51