DOLEŽALOVÁ, Lenka. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykva univerzita, 2009. 16 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.
Název česky Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.
Název anglicky Attitudes of University Teachers to Tertiary Education of Students with Hearing Impairments.
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 16 s. 2009.
Nakladatel Masarykva univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00038853
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-188-1
Klíčová slova česky sluchově postižený, neslyšící, komunikace sluchově postižených, odezírání, znakový jazyk, tlumočník znakového jazyka, vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice, terciární vzdělávání, poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.
Klíčová slova anglicky Education of pupils with hearing impairment in the Czech Republic tertiary education counselling for persons with special education needs
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 4. 2. 2010 11:07.
Anotace
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na problematiku terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika a komunikační techniky užívané mezi vyučujícími na vysoké škole a studenty se sluchovým postižením. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo analyzovat postoje vysokoškolských učitelů na všech fakultách Masarykovy univerzity k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením a vytvoření manuálu základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole.
Anotace anglicky
This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university. This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university. This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university. This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 31. 10. 2020 14:18