CS

The role and status of geography in the quality of life research

ANDRÁŠKO, Ivan. The role and status of geography in the quality of life research. In GEODNY LIBEREC 2008 : sborník příspěvků. Editors Václav Poštolka, Zdeněk Lipský, Klára Popková, Jiří Šmída. Liberec: Technická univerzita, 2009. p. 210-215, 6 pp. ISBN 978-80-7372-443-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The role and status of geography in the quality of life research
Name in Czech Úloha a postavenie geografie pri výskume kvality života
Authors ANDRÁŠKO, Ivan (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Liberec, GEODNY LIBEREC 2008 : sborník příspěvků. Editors Václav Poštolka, Zdeněk Lipský, Klára Popková, Jiří Šmída, p. 210-215, 6 pp. 2009.
Publisher Technická univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00038871
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7372-443-6
Keywords (in Czech) kvalita života;geografický výskum;mierka
Keywords in English quality of life;geographical research;geographical scale
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ivan Andráško, PhD., učo 111827. Changed: 13/1/2011 16:30.
Abstract
One of the basic attributes of the quality of life concept can be considered its interdisciplinary character. Thereby in the past decades quality of life studies have arisen in a wide range of scientific disciplines. From the geographical point of view, specification of the status of geographical research and its tasks within the framework of quality of life examination is of great importance. In this paper an attempt is made to outline some basic answers to two interrelated questions. The first one of them deals with the role the geography plays in the field of quality of life research. From a bit different point of view, the latter one focuses on the importance of this research for the geography itself. Besides these two problems, the aspect of geographical scale and the usefulness of information obtained via the geographical quality of life research are also discussed.
Abstract (in Czech)
Jedným zo základných znakov problematiky kvality života je jej interdisciplinárny charakter. V posledných desaťročiach tak môžeme zaznamenať práce zamerané na jej výskum v rámci veľkého množstva vedeckých disciplín a odborov. Z pohľadu geografie je dôležité najmä špecifikovanie postavenia geografického výskumu, resp. konkretizácia jeho úloh v rámci štúdia kvality života. Cieľom predkladaného príspevku je načrtnúť základný rámec odpovedí na dve navzájom súvisiace otázky. Prvá z nich sa týka úlohy geografie pri výskume kvality života. Druhá, pri zaujatí mierne odlišného uhla pohľadu, sa zameriava na význam takéhoto výskumu pre samotnú geografiu. Okrem týchto dvoch otázok sa príspevok zaoberá tiež aspektom geografickej mierky výskumu kvality života a naznačením niektorých možností využitia získaných poznatkov v praxi.
PrintDisplayed: 26/3/2019 22:03

Other applications