KAŠČÁK, Ondrej and Branislav PUPALA. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009. 175 s. ISBN 9788089055982.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch
Authors KAŠČÁK, Ondrej and Branislav PUPALA.
Edition Prešov, 175 s. 2009.
Publisher Rokus
Other information
ISBN 9788089055982
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 13/5/2019 04:46.
PrintDisplayed: 10/8/2020 18:42