Informační systém MU
BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ, Mauro MARINI a Mariella CECCHI. Oscillation for third-order nonlinear differential equations with deviating argument. Abstract and Applied Analysis. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2010, roč. 2010, č. 278962, s. 1-19. ISSN 1085-3375.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oscillation for third-order nonlinear differential equations with deviating argument.
Název česky Oscilace nelineárních diferenciálních rovnic třetího řádu se zpožděným argumentem.
Autoři BARTUŠEK, Miroslav (203 Česká republika), Zuzana DOŠLÁ (203 Česká republika, garant), Mauro MARINI (380 Itálie) a Mariella CECCHI (380 Itálie).
Vydání Abstract and Applied Analysis, USA, Hindawi Publishing Corporation, 2010, 1085-3375.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.442
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00043332
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000274959800001
Klíčová slova česky rovnice třetího řádu ;zpoždění;asymptotické vlastnosti;Jsou studov8 neoscilatorická řešení
Klíčová slova anglicky Third-order equations;delay;asymptotic properties;nonoscillatory solutions
Štítky asymptotic properties, damphing term, third order
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc., učo 1024. Změněno: 29. 4. 2010 09:53.
Anotace
Necessary and sufficient conditions for the oscillation of the third-order equation with damping term and delay is studied. The existence and asymptotic properties of nonoscillatory solutions are investigated in case the differential operator is oscillatory.
Anotace česky
Jsou studovány nutné a dostatečné podmínky oscilace rovnice třetího řádu s tlumícím členem a zpožděním a existence a asymptotické vlastnosti neoscilatorických řešení v případě, že diferenciální operátor je oscilatorický.
Návaznosti
GA201/08/0469, projekt VaVNázev: Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic
Investor: Grantová agentura ČR, Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Zobrazeno: 28. 9. 2023 01:23