KYLOUŠEK, Petr. 0. Évidence d'une culture nationale. I. Dimension noétique de l'art. II. Identité canadienne dans le contexte historique. III. Littérature canadienne-francaise et québécoise. VI. Solitudes canadiennes et la perception de l'autre. In Petr Kyloušek, Klára Kolinská, Kateřina Prajznerová, Tomáš Pospíšil, Eva Voldřichová Beránková: Us-Them-Me: The Search for Indentity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-Moi: La quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 6-11, 24-43, 57-139, 246-255, 129 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 387. ISBN 978-80-210-5061-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 0. Évidence d'une culture nationale. I. Dimension noétique de l'art. II. Identité canadienne dans le contexte historique. III. Littérature canadienne-francaise et québécoise. VI. Solitudes canadiennes et la perception de l'autre
Název česky 0. Samozřejmost národní kultury? I. Umění jako poznání. II. Utváření kanadské identity v historickém kontextu. III. Francouzsko-kanadské a quebecká literatura. VI. Kanadské samoty a vnímání druhého.
Autoři KYLOUŠEK, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, Petr Kyloušek, Klára Kolinská, Kateřina Prajznerová, Tomáš Pospíšil, Eva Voldřichová Beránková: Us-Them-Me: The Search for Indentity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-Moi: La quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens, od s. 6-11, 24-43, 57-139, 246-255, 129 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 387, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5061-7
Klíčová slova česky Identita; jinakost; anglo kanadská literatura; francouzsko kanadská literatura; kanadský film
Klíčová slova anglicky Identity; Otherness; English Canadian Literature; French Canadian Literature; Canadian Film
Štítky kontrola_RIV, Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040. Změněno: 28. 2. 2013 18:39.
Anotace
Le Canada représente un milieu unique pour étudier les diverses interférences identitaires tant individuelles que sociales ou ethnoculturelles qui se manifestent dans la culture et la littérature. L'image de soi et de l'autre, l'identité et l'altérité. les phénomènes de l'inclusion, de l'exclusion ou de l'hybridation sont les critères appliqués à l'étude des différentes composantes de la littérature et du cinéma canadiens: les processus culturels sont examinés par le prisme des modèles identitaires qui sous-tendent, à différents niveaux, les artefacts culturels. Une attention particulière est accordée à la structuration et la dynamique du champ axiologique, aux facteurs intégrateurs et séparateurs. Le domaine de l'art est considéré comme partie intégrante d'un contexte sociétal plus large. Les chapitres dont je suis l'auteur traitent la problématique du point de vue de la culture canadienne-française, en direction des anglophones, des amérindiens, des immigrés.
Anotace česky
Kniha mapuje problematiky vztahu mezi jednotlivými typy jazykových, etnickokulturních, sociálních a individuálních identit: obraz sebe a druhého, identity a alterity, integrace a exkluze, hybridizace a mísení hodnot ve francouzskokanadské literatuře, anglokanadské literatuře a kanadském filmu. Východiskem analýza vzájemně křížených pohledů: hlediska anglokanadského, francouzsko-kanadského, hlediska původních obyvatel, imigrantů. Na kulturní literární dění je nahlíženo prismatem kulturních identitárních vzorců, od konceptualizovaných a teoreticky podložených diskurzů po nekonceptualizované postoje; je přihlíženo ke strukturaci a dynamice hodnotového pole, na faktory integrakční a separační. Oblast literatury je vsazena do širšího mimoliterárního kontextu: na jedné straně je problematika identity, alterity, universalismu a multikulturalismu situována do obecného filozoficko historického rámce; na druhé straně je přihlédnuto ke kulturní oblasti, kde se jazyková bariéra oslabuje a vytváří předpoklady k jednotícímu přístupu, a to ve vizuálním umění, ve filmu. Takový přístup dovolí zmapovat dialektiku kulturní jednoty a mnohosti.
Návaznosti
GA405/06/0096, projekt VaVNázev: Různost a jednota v kanadské literatuře
Investor: Grantová agentura ČR, Různost a jednota v kanadské literatuře
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 00:50