BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ a Giesy JOHN. In vitro assessment of AhR-mediated activities of TCDD in mixture with humic substances. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2009, roč. 76, č. 11, s. 1505-1508. ISSN 0045-6535.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název In vitro assessment of AhR-mediated activities of TCDD in mixture with humic substances
Autoři BITTNER, Michal (203 Česká republika, garant), Klára HILSCHEROVÁ (203 Česká republika) a Giesy JOHN (826 Velká Británie).
Vydání Chemosphere, Oxford, UK, Elsevier Science Ltd. 2009, 0045-6535.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 3.253
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00029898
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000270124800009
Klíčová slova česky Přírodní organická hmota; Ah-recetpor; směsi; interakce
Klíčová slova anglicky Natural organic matter; AhR; Mixture; Interaction
Změnil Změnil: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., učo 15440. Změněno: 24. 3. 2010 11:34.
Anotace
Humic substances (HS) are ubiquitous natural products of decomposition of dead organic matter. HS is present in most freshwaters at concentrations ranging from 0.5 to 50 mg L-1. Organic carbon can represent 20% dry weight of sediments. Recently, the interaction of dissolved HS with the aryl hydrocarbon receptor (AhR) has been demonstrated. The AhR is a cytosolic receptor to which persistent organic pollutants (POPs) can bind and many of their toxic effects are mediated through interactions with this receptor. We describe in vitro effects (using H4IIE-luc cells) of binary mixtures of various HS with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), since in contaminated environments these compounds occur simultaneously. Six out of 12 HS samples activated AhR even at environmentally relevant concentrations (17 mg L-1), but did not reach the full AhR-activation even at excessive concentration. In simultaneous exposure of H4IIE-luc to HS (17 mg L-1) and TCDD (1.2 pM) without any preincubation prior to exposure, either significant additive or facilitative effects were observed. No negative interactions, due to possible sorption of TCDD to HS was observed. Nevertheless, if the HS-TCDD binary mixture was preincubated for 6 days prior to the exposure on H4IIE-luc cells, the additive and facilitative effects were less due to possible sorption of TCDD onto HS. Similar results were obtained from analogous experiments with greater concentrations of both TCDD and HS.
Anotace česky
Huminové látky jsou důležitou složkou v prostředí. Byly u nich prokázány i některé biologické účinky. Tato studie demonstruje intrakci huminových látek s aryl hydrocarbonovým receptorem (AhR) a jejich spolupůsobení s významným toxickým silným ligandem tohoto receptoru 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinem (TCDD).
Návaznosti
GP525/08/P464, projekt VaVNázev: Interakce huminových látek a UV-VIS záření s dioxinově aktivními environmentálními polutanty
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2020 15:01