PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 48 pp. ISBN 978-80-210-5119-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen
Name in Czech Základy syntaxe německého souvětí. Stručná teorie a cvičení
Authors PELOUŠKOVÁ, Hana.
Edition Brno, 48 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5119-5
Keywords (in Czech) syntax, dependenční gramatika, souvětí, souvětí souřadné, souvětí podřadné, kontrastivní gramatika
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 6/9/2011 10:32.
Abstract (in Czech)
Předložený materiál je tištěnou studijní oporou pro studenty prezenční i kombinované formy studia Pedagogické asistentství a Lektorství německého jazyka. Spolu s e-learningovým kurzem Syntax současné němčiny představuje teoretický základ a cvičební materiál k předmětu Syntax 2. Zabývá se syntaxí německého souvětí z kontrastivního pohledu (srovnání s češtinou). Teoretickým východiskem je dependenční gramatika.
PrintDisplayed: 30/5/2024 10:56