Informační systém MU
DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohanské výzkumy slaví padesátku
Name in Czech Pohanské výzkumy slaví padesátku
Name (in English) The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav
Authors DRESLER, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, 1211-5800.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Pdf soubor článku
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00043385
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Pohansko u Břeclavi; archeologie; výzkumy; výsledky
Keywords in English Pohansko near Břeclav; archaeology; excavations; results
Tags Archaeology, central place, Early Middle Ages, excavation, Pohansko near Břeclav, RIV-OK
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 30/4/2011 01:32.
Abstract
Padesátileté jubileum systematického výzkumu velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které je zkoumáno Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je v prostoru střední Evropy významné z řady hledisek. Lokalita je ojedinělá svými nálezy, rozsahem, metodologickým přístupem vědeckého týmu k informacím získaných výzkumem a neustále se rozšiřujícím záběrem výzkumu, který vyplývá z nových otázek, na něž je potřeba hledat odpovědi nejenom v regionálním, ale Evropském měřítku.
Abstract (in English)
The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav, which is being carried out by the Institute for Archaeology and Museology of Masaryk University's Faculty of the Arts, is important in a Central European context from a number of standpoints. The locality is unique for its finds, its size, the methodological approach of the scientific team towards the information acquired, and the expanding scope of the research following new issues for which answers must be sought from both regional and European perspectives.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 6/5/2021 12:14