Informační systém MU
ZAPLETALOVÁ, Dana a Martin HLOŽEK. Doklady středověké zvonařské či kovolitecké výroby z Pekařské ulice v Brně. In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2009. s. 44-61, 18 s. ISBN 978-80-86736-14-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Doklady středověké zvonařské či kovolitecké výroby z Pekařské ulice v Brně
Název anglicky Findings and historical testaments of Bell and iron founding manufacturing in Pekarska street in Brno
Autoři ZAPLETALOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant) a Martin HLOŽEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario, od s. 44-61, 18 s. 2009.
Nakladatel Archiv města Brna
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60100 6.1 History and Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00039095
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86736-14-3
Klíčová slova česky Středověk; historické prameny; archeologie; zvonařství; SEM-EDX
Klíčová slova anglicky Medieval history; historical auxiliary sciences; editional practises; archaeology; bell; SEM-EDX
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Změněno: 6. 12. 2019 17:14.
Anotace
Při výzkumu na Pekařské 4 v Brně byl zachycen a formou řezu zdokumentován výkop zasypaný uhlíkatou výplní. V této výplni byly pozorovány drobné zelené slitky barevných kovů (datování podle keramiky 14. až 1. polovina 15. století). V berních rejstřících z poloviny 14. století je před Brněnskou branou doložen jako poplatník městské sbírky zvonař Henslin, poněkud později pak ještě cínař a mědikovec či kotlář, ale i kovář. Nalezené drobné úlomky strusky barevných kovů a drobné slitky barevného kovu, jsou jednoznačně stopami po odstříknutí roztaveného kovu či slitiny při jejím tavení či lití do formy. Slitek kovu a jeden kus strusky byly podrobeny elektronové mikroskopii (SEM), včetně stanovení chemismu slitin pomocí EDX mikroanalyzátoru. Bylo prokázáno, že zkoumaný slitek sestával z 97 hmotnostních % mědi, 1,7 % olova a ve stopách bylo zachyceno stříbro, arzén a chlor. Drobný úlomek strusky obsahoval kapky téměř čisté mědi. Z naměřených hodnot vyplývá, že slitina neodpovídá zvonovině.
Anotace anglicky
This paper deals with SEM-EDX analysis of archaeological finds. Practical examples are selected from investigations of ceramic objects from excavations in the Czech Republic.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 25. 9. 2020 03:10