Informační systém MU
ZAPLETALOVÁ, Dana and Martin HLOŽEK. Doklady středověké zvonařské či kovolitecké výroby z Pekařské ulice v Brně (Findings and historical testaments of Bell and iron founding manufacturing in Pekarska street in Brno). In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2009. p. 44-61, 18 pp. ISBN 978-80-86736-14-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Doklady středověké zvonařské či kovolitecké výroby z Pekařské ulice v Brně
Name (in English) Findings and historical testaments of Bell and iron founding manufacturing in Pekarska street in Brno
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana (203 Czechia, guarantor) and Martin HLOŽEK (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario, p. 44-61, 18 pp. 2009.
Publisher Archiv města Brna
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60100 6.1 History and Archaeology
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00039095
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86736-14-3
Keywords (in Czech) Středověk; historické prameny; archeologie; zvonařství; SEM-EDX
Keywords in English Medieval history; historical auxiliary sciences; editional practises; archaeology; bell; SEM-EDX
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 17:14.
Abstract
Při výzkumu na Pekařské 4 v Brně byl zachycen a formou řezu zdokumentován výkop zasypaný uhlíkatou výplní. V této výplni byly pozorovány drobné zelené slitky barevných kovů (datování podle keramiky 14. až 1. polovina 15. století). V berních rejstřících z poloviny 14. století je před Brněnskou branou doložen jako poplatník městské sbírky zvonař Henslin, poněkud později pak ještě cínař a mědikovec či kotlář, ale i kovář. Nalezené drobné úlomky strusky barevných kovů a drobné slitky barevného kovu, jsou jednoznačně stopami po odstříknutí roztaveného kovu či slitiny při jejím tavení či lití do formy. Slitek kovu a jeden kus strusky byly podrobeny elektronové mikroskopii (SEM), včetně stanovení chemismu slitin pomocí EDX mikroanalyzátoru. Bylo prokázáno, že zkoumaný slitek sestával z 97 hmotnostních % mědi, 1,7 % olova a ve stopách bylo zachyceno stříbro, arzén a chlor. Drobný úlomek strusky obsahoval kapky téměř čisté mědi. Z naměřených hodnot vyplývá, že slitina neodpovídá zvonovině.
Abstract (in English)
This paper deals with SEM-EDX analysis of archaeological finds. Practical examples are selected from investigations of ceramic objects from excavations in the Czech Republic.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 9. 8. 2020 01:46