POLČÁK, Radim. Czech Legal Reflection of the Concept of Information Society. In Czech Law in European Regulatory Context. 1st ed. München: Medien und Recht, 2009. p. 143-161. MUR. ISBN 978-3-939438-09-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech Legal Reflection of the Concept of Information Society
Name in Czech České právní pojetí konceptu informační společnosti
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. München, Czech Law in European Regulatory Context, p. 143-161, 19 pp. MUR, 2009.
Publisher Medien und Recht
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00039099
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-939438-09-0
Keywords (in Czech) informační společnost
Keywords in English information society
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Changed: 7/4/2011 10:41.
Abstract
The chapter analyzes particular European and international concepts of information society. With regards to basic documents and European and international legislation, there are being discussed various forms of implementation of respective conceptual issues into the Czech law.
Abstract (in Czech)
Kapitola rozebírá jednotlivé koncepce informační společnosti s důrazem na evropský a mezinárodní rozměr. V návaznosti na koncepční dokumenty a aktuální mezinárodní a evropskou legislativi je pak provedena diskuse forem implementace příslušných koncepčních přístupů do českého práva.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 4/7/2022 05:50