MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ and Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii (Emergencies in geriatrics). 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 pp. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Akutní stavy v geriatrii
Name in Czech Akutní stavy v geriatrii
Name (in English) Emergencies in geriatrics
Authors MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Pavel WEBER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel ŠEVČÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal MAŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk KADAŇKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Blanka VEPŘEKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vlasta POLCAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman GÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dagmar SEIDLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Helena ONDRÁŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 233 pp. akutní medicína, geriatrie, 2009.
Publisher Galén
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/09:00039110
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7262-620-5
Keywords (in Czech) geriatrie- akutní stavy - šokové stavy - orgánové selhání - intoxikace - krvácení - kardiopulmonální resuscitace
Keywords in English geriatrics - emergencies - shock - organ failure - poissoning - bleeding - cardiopulmonary resuscitation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., učo 37287. Changed: 6/2/2013 20:27.
Abstract
Akutní stavy v geriatrii jsou odbornou příručkou pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál aktivně vykonávající geriatrickou medicínu, postgraduální učebnicí, ale také publikací, která zdůrazňuje význam adekvátního řešení akutních situací u seniorů s ohledem na jejich další prognózu ve smyslu zachování soběstačnosti a schopnosti vrátit se do vlastního prostředí a za důstojných podmínek tam i setrvat. Na celkem 232 stranách je v 18 kapitolách s bohatou obrazovou dokumentací podán přehled o specifických rysech jednotlivých akutních stavů: neodkladné resuscitace, šokových stavů, kardiologických, respiračních a hematologických komplikací, dále kritických stavů gastroenterologických, metabolických a endokrinních. Podrobně je popsáno, jak se tyto stavy u seniorů řeší. Náležitá pozornost je věnována i gerontoanesteziologii a gerontotraumatologii, ale také široké problematice akutních neurologicko-psychiatrických příhod ve starším věku. Nechybějí ani témata nepříliš často zdůrazňovaná, jako jsou intoxikace, postižení z poruch termoregulace a akutní onkologické komplikace u starších nemocných.
Abstract (in English)
Emergiencies in geriatrics is book for medical and paramedical staff actively performing geriatric medicine, postgraduate textbook, but in the same time publication stressing the importance of adequate solution of acute situations in seniors with regard to their futher prognosis, independence and ability to live in their owm environtment.
PrintDisplayed: 19/1/2020 01:36