FENYK, Jaroslav. Projekt evropského veřejného žalobce (Project of European Public Prosecutor). In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. p. 405-428, 23 pp. ISBN 978-80-7201-737-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projekt evropského veřejného žalobce
Name in Czech Projekt evropského veřejného žalobce
Name (in English) Project of European Public Prosecutor
Authors FENYK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Europeizace trestního práva, p. 405-428, 23 pp. 2009.
Publisher Linde Praha, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00039235
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7201-737-9
Keywords (in Czech) evropský veřejný žalobce; Corpus Juris; Zelená kniha; mezinárodní justiční spolupráce; ochrana finančních zájmů ES
Keywords in English European public prosecutor; Corpus Juris; Green Paper; international judicial cooperation; protection of the financial interests of EC
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., učo 5338. Changed: 8/3/2010 11:15.
Abstract
Za účelem ochrany finančních zájmů ES je třeba sblížit a zjednodušit postih tzv. přeshraniční kriminality a za tímto účelem vytvořit potřebné nástroje. Projekt Evropského veřejného žalobce je jedním z klíčových projektů tohoto druhu. Principy, na kterých má být založena organizace a působnost jsou již dlouho předmětem diskusí.
Abstract (in English)
To protect of financial interests of EC there is need to aproximate and facilitate sanctioning of cross-boarder crime and for this purpose to set up necessary tools. Project of European Public Prosecutor is one of key projects of this kind. Principles on which it be based organisation and competence are long time subject of discussion.
Links
MSM0021620804, plan (intention)Name: Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. Tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy
PrintDisplayed: 7/5/2021 22:40