CS

Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení

DOKULIL, Miloš. Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení (The "SELF" As A Suggestive Metaphor And A Contentious Clue On the Road To Acquire Its Meaning). In Struny mysli. 1. vyd. Ostrava: Montanes, 2009. p. 175-185, 11 pp. ISBN 978-80-7225-302-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení
Name in Czech Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení
Name (in English) The "SELF" As A Suggestive Metaphor And A Contentious Clue On the Road To Acquire Its Meaning
Authors DOKULIL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Ostrava, Struny mysli, p. 175-185, 11 pp. 2009.
Publisher Montanes
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00039332
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7225-302-9
Keywords (in Czech) "já"; mozek; "mentalita"; psychofyzický problém; metafora; 1. osoba
Keywords in English "self"; brain; "mentality"; psychophysical problem; metaphor; 1st person
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Changed: 12/3/2010 15:29.
Abstract
Mysl je bez svého biologického základu nemyslitelná. Mozek jako dynamická struktura nemá stabilní "centrum". Výraz "duše" automaticky vede k ontologickému dualismu. Příspěvek nabízí několik řešení psychofyzického problému.
Abstract (in English)
Mind, without its biological basis, is unthinkable. The brain as a dynamic structure has not got any stable "centre". The expression "soul" automatically leads to ontological dualism. This contribution offers several solutions to the psycho-physical problem.
PrintDisplayed: 22/3/2019 01:50

Other applications