CS

Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru

DOKULIL, Miloš. Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru (A Revolutionary Incursion of Evolution into Science, Philosophy and Worldview). In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. p. 171-195, 25 pp. ISBN 978-80-87269-04-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru
Name in Czech Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru
Name (in English) A Revolutionary Incursion of Evolution into Science, Philosophy and Worldview
Authors DOKULIL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Nymburk, Evoluce a věda, p. 171-195, 25 pp. 2008.
Publisher OPS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00039338
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-87269-04-6
Keywords (in Czech) evoluce; statika; osvícenství; Darwin; přírodní výběr; kreacionismus; gen; časoprostor; Vesmír; Wegener; Hoyle; Mooreův zákon; exponenciála;
Keywords in English evolution; statics; Enlightenment; Darwin; natural selection; creationism; gene; space-time; Cosmos; Wegener; Hoyle; Moore's Law; exponential curve;
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Changed: 12/3/2010 14:31.
Abstract
Evoluce vpadla do našich představ o světě a životě jako šok. Stalo se tak teprve před 150 lety. Dnešní lidé si nemohou představit, že ještě nedávno byl náš svět malý, mladý a statický.
Abstract (in English)
Evolution, as a shock, stormed into our imaginations about the world and life only 150 years ago. Now it is rather inconceivable to imagine that, not long ago, our world was small, young and static.
PrintDisplayed: 18/3/2019 17:14

Other applications