CS

Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu?

DOKULIL, Miloš. Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu? (Are We at a Turning Point with Everything (Including Our Lives, Not to Say Musemus, Too)?). 2008. ISBN 978-80-86611-28-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu?
Name in Czech Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu?
Name (in English) Are We at a Turning Point with Everything (Including Our Lives, Not to Say Musemus, Too)?
Authors DOKULIL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome requested lectures
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00039339
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-86611-28-0
Keywords (in Czech) doba (chléb a hry); konzervace; interpretace; singularita; zítřek
Keywords in English time (bread and games); conservation; interpretation; singularity; tomorrow
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Changed: 12/3/2010 14:52.
Abstract
Časy a podmínky života se rychle mění. Člověk si není jist hodnotami. Konzervace hodnot je jak příležitostí k jejich interpretaci, tak zpětnovazební prezentaci.
Abstract (in English)
Times and conditions for life do change rapidly. Man is not sure of his/her values. Due conservation of values serves as an opportunity for their interpretation, as well as feedback presentation.
PrintDisplayed: 25/3/2019 11:04

Other applications