RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ and Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče (Cross-generational learning in programmes and courses of non-formal education for children, parents and grandparents). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 14, No 2, p. 131-153. ISSN 1803-7437.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče
Name in Czech Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče
Name (in English) Cross-generational learning in programmes and courses of non-formal education for children, parents and grandparents
Authors RABUŠICOVÁ, Milada (203 Czech Republic, guarantor), Markéta KLUSÁČKOVÁ (203 Czech Republic) and Lenka KAMANOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7437.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00029988
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) učení; mezigenerační učení; rodina; mezigenerační programy; kurzy neformálního vzdělávání
Keywords in English cross-generational learning; relations within family; non-formal education; informal learning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., učo 848. Changed: 25/3/2010 11:49.
Abstract
Příspěvek nejprve ve stručnosti představuje koncept mezigeneračního učení a dále je zaměřen na mapování nabídky kurzů a programů neformálního vzdělávání, které mohou představovat pro členy rodin různých generací příležitost vzájemně se učit. Vytvořený přehled je odrazovým můstkem k dalšímu detailnějšímu zkoumání toho, do jaké míry, jakým způsobem a kým jsou tyto kurzy využívány, jakou mají účastníci těchto kurzů motivaci k účasti, jak účastníci těchto kurzů hodnotí jejich přínos a zda vůbec vnímají tyto aktivity jako součást svého učení. Tento detailnější vhled je založen na zúčastněném pozorování a dotazování uskutečněném ve vybraných kurzech, jež bude sloužit k následné realizaci dotazníkového šetření mezi účastníky kurzů a programů neformálního vzdělávání.
Abstract (in English)
The paper is one of the first outputs of research called "Cross-generational Learning: Children, Parents and Grandparents in Non-formal Education and Informal Learning". It opens with a brief account of the concept of cross-genrational learning and than moves on to map the offer of courses and programmes of non-formal learning presenting an opprtunity for members of families belonging to different generation to learn from one another.
Links
GA406/09/0427, research and development projectName: Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 24/8/2019 20:19